[Programy koncertních sezón]

FESTIVALOVÉ SMYČCE PETRA MACKA
jsou součástí Festivalového orchestru. Založil je z touhy muzicírovat ve větším smyčcovém tělese, stejně tak jako i řada dalších členů tohoto sdružení a docílit tak charakteristický zvuk velkého smyčcového orchestru, který si přejí posluchači jednotlivých koncertů. I filozofie tohoto tělesa vychází z principů tvůrčí dílny Petra Macka. Dalším aspektem k založení tohoto tělesa byly samozřejmě požadavky a potřeby partnerů–pořadatelů a také nutnost interpretovat díla stěžejní české i světové hudební literatury pro smyčcový orchestr. V tomto momentě je třeba vzpomenout na smyčcové serenády Antonína Dvořáka, Petra Iljiče Čajkovského, Josefa Suka a především slavnou serenádu Malá noční hudba W. A. Mozarta a jeho věčně zelená Divertimenta.

Další repertoár pochopitelně tvoří základní díla barokní, klasické a romantické hudební literatury. Toto těleso hraje v obsazení od 13 do maximálně 20 smyčcových nástrojů doplněných cemballem podle potřeby partitury. Koncerty realizuje také i bez dirigenta. Za dirigentským pultem se střídají různí hostující dirigenti z domova i ze zahraničí. Během své 12leté existence soubor vhodně doplňoval specifickou dramaturgii sezóny v Mostě i Chomutově a také několikrát účinkoval i v jiných částech České republiky a na zahraničních pódiích, například v Itálii, Rakousku, Švýcarsku a Německu. I toto těleso doprovázelo špičkové sólisty z domova i ze zahraničí, kteří již byli uvedeni v pojednání o Festivalovém orchestru.

Festivalové smyčce Petra Macka, dirigent Tomáš Koutník a talentovaný violoncellista Václav Petr, absolvent hudební akademie v Praze

Festivalové smyčce Petra Macka, dirigent Tomáš Koutník a talentovaný violoncellista Václav Petr, absolvent hudební akademie v Praze