[Programy koncertních sezón]

VÝBĚR Z PROGRAMOVÝCH TITULŮ
FESTIVALOVÉHO ORCHESTRU

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Koncerty pro housle a orchestr G-dur, K.V. 216
Koncerty pro housle a orchestr A-dur, K.V. 219
Koncert pro klavír a orchestr A-dur, K.V. 488
Koncert pro flétnu a orchestr G-dur, K.V. 313
Koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr, K.V. 364
Koncert pro klavír a orchestr Es-dur, K.V. 271
Koncert pro lesní roh a orchestr
Koncert pro dva klavíry a orchestr Es-dur, K.V. 365
Koncert pro klarinet a orchestr A-dur
Koncert pro flétnu, harfu a orchestr
Korunovační mše C-dur, K.V. 317
Koncert pro fagot a orchestr B-dur, K.V. 191
Symfonie G-dur, K.V. 129
Koncertantní symfonie pro hoboj, klarinet, fagot, lesní roh
a orchestr Es-dur, K.V. 297

EVA URBANOVÁ, DIRIGENT FRANTIŠEK VAJNAR, PETR MACEK A FESTIVALOVÝ ORCHESTR BASISTA ZDENĚK PLECH DOPROVÁZEN
Děkovačka po koncertě MDM se solisty Ivou Hošpesovou, Janou Wallingerovou, Zoltánem Kordou, Petrem Dopitou a Zdeňkem Plechem, Festivalový orchestr Petra Macka řídil Tomáš Koutník v květnu 2008


JOSEF HAYDN

Koncerty pro violoncello a orchestr C-dur a D-dur

JAN VÁCLAV STAMIC
Koncert pro housle a orchestr C-dur

ANTONÍN STAMIC
Koncert pro dvě flétny a orchestr G-dur

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symfonie č. 1 C-dur, op. 21 a č. 2 D-dur, op. 36
Klavírní koncerty č. 1 C-dur, op. 15 a č. 3 C-moll, op. 37
s doprovodem orchestru
Koncert pro housle a orchestr D-dur, op. 61
Koncert pro klavír, housle, violoncello a orchestr, op. 56
Romance pro sólové housle a orchestr G-dur, op. 40 a F-dur, op. 50
Egmont, předehra, op. 84

LUIGI BOCCHERINI
Koncert pro violoncello B-dur

JAKUB JAN RYBA
Česká mše vánoční

JAN REJCHA
Concerto Concertante pro housle, violoncello a orchestr D-dur

FRANTIŠEK VINCENC KRAMÁŘ
Koncert pro klarinet Es-dur
Koncert pro dva klarinety a orchestr Es-dur, op. 35

ANTONÍN DVOŘÁK
Legendy, op. 59, č. 1, 2, 3, 7, 9 (výběr)
Koncert pro housle a orchestr a-mol, op. 53
Koncert pro violoncello a orchestr h-moll, op. 104
Te Deum pro soprán, baryton, sbor a orchestr, op. 103
Baletní polka z opery Jakobín
Biblické písně
Slovanské tance
Klid pro sólové violoncello a orchestr
Rondo pro sólové violoncello a orchestr
Romance pro housle a orchestr, op. 11
Mazurek pro housle a orchestr, op. 49


BASISTA ZDENĚK PECH DOPROVÁZEN FESTIVALOVÝM
ORCHESTREM ZA ŘÍZENÍ FRANTIŠKA VAJNARAPETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ

Koncert pro klavír a orchestr b-moll, op. 23

JAN HUGO VÁCLAV VOŘÍŠEK
Grand rondeo concertante pro klavír, housle, violoncello a orchestr

JOHANNES BRAHMS
Koncert pro housle, violoncello a orchestr a-moll, op. 102
Uherské tance (výběr č. 1, 2, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21)

NICOLO PAGANINI
Koncert pro housle a orchestr č. 1 D-dur, op. 6

MAURICE RAVEL
Tzigane, koncertní rapsodie pro housle a orchestr

PABLO de SARASATE
Cikánské melodie pro housle a orchestr, op. 20

FRANZ LEHÁR
Uherská fantazie pro housle a orchestr, op. 45

F. DRDLA
Carmen - fantasie pro housle a orchestr

FELIX MENDELSOHN-BARTHOLDY
Koncert pro housle a orchestr e-moll, op. 64
Předehra „Pohádka o krásné Meluzině“, op. 32

EDUARD LALO
Španělská symfonie pro housle a orchestr, op. 21

GEORGE GERSHWIN
Rapsody in blue pro klavír a orchestr
Směs melodií (aranžmá Václav Zahradník)

JOAQUIN RODRIGO
Concierto de Aranjuez pro kytaru a orchestr
Fantasia Para un gentil hombre pro kytaru a orchestr
Concierto Andaluz pro čtyři katary a orchestr

 

    | 1 | 2 |