[Programy koncertních sezón]

QUINTETTO CONCERTNATE

V roce 1992 založil Petr Macek dva malé komorní soubory proto, aby si členové souboru NÁLADY zamuzicírovali v jiných seskupeních a také zahráli hudbu jiných skladatelů. První ze souborů je QUINTETTO CONCERTANTE, který je vlastně smyčcovým kvintetem v obsazení dvoje housle, viola, violoncello a kontrabas. Smyčcový kvintet interpretuje především skladby z období baroka a klasicismu, např. světových skladatelů J. S. Bacha, A. Vivaldiho, G. F. Händela, W. A. Mozarta, ale také českých skladatelů F. X. Richtera, J. Myslivečka, V. Vodičky, A. Dvořáka, J. Zacha a dalších.


QUINTETTO CONCERTANTE DOPROVÁZÍ VÁCLAVA HUDEČKA


QUINTETTO CONCERTANTE realizuje koncerty především na hradech a zámcích, v chrámech, ale také v sálech či saloncích lázeňských nebo kulturních domů v Čechách a zahraničí. Ze dobu své existence soubor doprovázel renomované významné sólisty jako jsou např. houslisté V. Hudeček, I. Ženatý, B. Matoušek, P. Šporcl, J. Svěcený, violoncellisté K. Fiala, J. Hošek, M. Kaňka, trumpetisté M. Kejmar, L. Kozderka, bratři J. a Z. Šediví, kytaristé L. Brabec a M. Klaus, flétnisté J. Válek, R. Zuber či hobojista J. Adamus a např. také slavná cembalistka Z. Růžičková a varhaník a cembalista J. Tůma.

Das QUINTETTO CONCERTANTE besteht seit 1992 aus Streichern des Salonorchesters NALADY. Der Gründer des QUINTETTO CONCERTANTE ist der jetzige Leiter und Kammerkontrabassist Petr Macek. Die Mitglieder dieses Streichequintetts zeichnen sich durch aus der sogenannten „Böhmischen Musikantenschule“, sind also alles urwüchsige Vollblutemusiker im besten Sinne des Wortes.

Das Reprtoire des Quintetts beinhaltet in erster Linie Werke des Barock und der Klassik – z.B. von J. S. Bach, A. Vivaldi, G. F. Händel, W. A. Mozart und andere – natürlich der Meister der Böhmischen Musik wie J. Mysliveček, J. V. Stamitz, F. X. Richter, V. Vodička, A. Dvořák…
Während der Zeit seines Bestehens gab das QUINTETTO CONCERTANTE sehr erfolgreich zahlreiche Konzerte im In– und Aussland. Auch in Deutschland war und ist das QUINTETTO CONCERTANTE ein gern gesehener Gast. Hier gasti-erten sie vor allem in Bayern und in den neuen Bundesländern.

QUINTETTO CONCERTANTE PO KONCERTĚ
SE SÓLISTY IVANOU KOUPILOVOU
A JAROSLAVEM HALÍŘEM

Das QUINTETTO CONCERTANTE begleitete bei den unterschiedlichsten Konzerten in Schlössern, Kirchen, Konzrtsälen und gelegentlich in Parks auch tschechische und internationale Spitzensolisten z.B. V. Hudeček, I. Ženatý, B. Matoušek, P. Šporcl, J. Svěcený, K. Fiala, J. Hošek, M. Kaňka, M. Kejmar, L. Kozderka, Brüder J. und Z. Šediví, L. Brabec, M. Klaus, J. Válek, R. Zuber, J. Adamus, Z. Růžičková und J. Tůma.

    | 1 | 2 |