[Programy koncertních sezón]

Z PROGRAMŮ, USKUTEČNĚNÝCH V RÁMCI KONCERTNÍCH CYKLŮ
MOSTECKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ a CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY