[Programy koncertních sezón]

DECHOVÉ TRIO MMMM

je komorním souborem, který interpretuje především hudbu v obsazení dva klarinety a fagot. Navazuje na tradici české dechové školy a je opět tvořeno členy souboru Nálady. Jeho repertoár tvoří na jedné straně originální skladby zkomponované pro toto obsazení – to jsou díla starých českých mistrů, např. V. Nudery, J. Myslivečka, J. V. Stamice a A. Rejchy a samozřejmě jsou to také skladby W. A. Mozarta, především jeho slavná Divertimenta.
Za dobu svého působení uskutečnilo DECHOVÉ TRIO koncerty při slavnostních vernisážích, ale i na hradech, zámcích, v kulturních domech či saloncích lázní doma i v zahraničí.


DAS BÖHMISCHE HOLZBLÄSERTRIO formiert sich aus Mitgliedern des Salonorchesters Nalady ind der Besetzung zwei Klarinetten und ein Fagott. Diese Holzbläsertrio widmet sich ausschließlich Kompositionen, die ursprünglich für diese traditionelle Besetzung geschrieben wurden. Einerseits sind es Werke alter böhmischer Meister wie z.B. V. Nudera, J. Mysliveček, J. V. Stamitz, A. Rejcha – auch die bekannten Divertimenti von W. A. Mozart stehen auf dem Programm dieses Trios bei Auftritten in Burg und Schloßsälen, Kurhäusern, sowie bei feierlichen Eröffnungen von Ausstellungen. Seine Auslandskonzertreisen führten das DAS BÖHMISCHE HOLZBLÄSERTRIO z.B. auch in die BRD und nach Rumänien.

DECHOVÉ TRIO V OBSAZENÍ
P. BAŠUS, V. ZIKA a A. BESA

VÝCHOVNÉ KONCERTY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KONCERTNÍ AGENTURY MMMM


To jsou další tvůrčí aktivity QUINTETTA CONCERTANTE, DECHOVÉHO TRIA MMMM a souboru NÁLADY. Pro tato tělesa připravil Petr Macek programy pro děti a mládež s názvem „SETKÁNÍ S KOMORNÍ HUDBOU“, na které navazuje školní koncert souboru Nálady s názvem „ZÁBAVNÁ HUDBA BEZ DECIBELŮ“. Tyto programy lze zajistit na přání ředitelů škol a dalších dětských či mládežnických zařízení a institucí.