[Programy koncertních sezón]

Koncertní agentura Macek Music Management Most byla založena v roce 1990 s cílem zprostředkovávat a zastupovat hudební umělce v Podkrušnohorském regionu. Zpočátku zastupovala a zprostředkovala pouze KOMORNÍ SOUBOR NÁLADY, který již existuje 25 let. Ve snaze obohatit, zpestřit a rozšířit uměleckou nabídku, založil Petr Macek v roce 1991 další hudební tělesa, která tvůrčím způsobem profilují uměleckou tvář agentury. Vlastní hudební produkci tvoří do současné doby tvoří tyto hudební formace, složené z profesionálních hudebníků v Podkrušnohoří i z dalších měst České republiky. Jsou to:

FESTIVALOVÝ ORCHESTR PETRA MACKA, jehož součástí jsou i FESTIVALOVÉ SMYČCE. Ze členů souboru NÁLADY pak vznikla dvě malá tělesa QUINTETTO CONCERTANTE - smyčcový kvintet a DECHOVÉ TRIO MMMM - pro dva klarinety a fagot.

   

Na bázi pořadatelské produkce založil Petr MACEK hudební koncertní cykly, a to nejdříve cyklus MOSTECKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ, který existuje již 12. sezonu a jehož základní filozofií je setkávání mosteckých posluchačů a domácích i zahraničních umělců, především na pódiu Městského divadla v Mostě, někdy i v sále Základní umělecké školy v Mostě. Na tento cyklus vždy v letním období navazuje HUDEBNÍ LÉTO V DĚKANSKÉM KOSTELE, jehož cílem je obohatit hudební historii starého mosteckého chrámu. S historií mosteckého hudebního života souvisí i život několika význačných hudebních skladatelů, mezi nimiž se vyjímá Florian Leopold Gassmann, později slavný vídeňský dvorní skladatel. Tomuto skladateli byla vzdána pocta v roce 1999 realizací „Malého hudebního festivalu“ pouze ze skladeb Floriana Leopolda Gassmanna.

S podobným cílem jako cyklus Mostecká hudební setkání byl založen cyklus
CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY, který se realizuje již v 7. sezoně na pódiu Městského divadla v Chomutově. Jako dramaturg se Petr Macek spolupodílí několik let na hudebních večerech pro Městské divadlo Varnsdorf a jeho hudební tělesa již zavítala mnohokrát do ostatních měst v severozápadních Čechách (např. Děčín, Ústí nad Labem, Duchcov, Nový Bor, Česká Lípa, Louny, Liberec a celá řada menších měst a vesnic v tomto regionu). Zvláštní kapitolu tvoří dramaturgická linie a realizace koncertů na hradech a zámcích (Libochovice, Duchcov, Ploskovice, Klášterec nad Ohří, Frýdlant a Sychrov). Neméně významnou hudební tvorbou Petra Macka je jeho osobitá a výstižná dramaturgie lázeňských pořadů s dokonalou znalostí lázeňského publika. Po celou dobu osobní umělecké dráhy zavítala jeho tělesa do českých i zahraničních lázní (nejčastěji jeho těleso soubor NÁLADY v posledních letech navštěvuje Léčebné lázně Jáchymov, ale i Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Teplice a v dřívějších dobách pak navštěvovalo i Františkovy Lázně).

    | 1 | 2 | 3 |