Programy koncertních sezón

Třicet let existence významného uměleckého tělesa

Festivalový orchestr Petra Macka.

Je největší profesionální soukromý orchestr Ústeckého kraje.

Dvacet let spolupráce a podpory Ústeckého kraje.

Třicet let spolupráce a podpory měst Mostu a Chomutova.

Je hudební těleso složené z předních profesionálních umělců Ústeckého kraje a Podkrušnohoří. Jeho cílem je obohatit hudební život v Ústeckém kraji a také propagovat české hudební umění v Čechách i v zahraničí.

Festivalový orchestr Petra Macka již pravidelně 30 sezón realizuje koncerty krásné hudby v rámci Festivalu v městských divadlech v Mostě a Chomutově i dalších městech Ústeckého kraje a České republiky.

Uměleckou činnost tohoto tělesa podporuje celá řada sponzorů a mecenášů.

Každou sezónu navštěvuje koncerty téměř 3000 posluchačů.

V zahraničí hostoval v Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku, kde propagoval české hudební umění na špičkové evropské hudební úrovni.

Za dobu své existence orchestr spolupracoval se slavnými českými umělci jako např. Josef Suk, Eva Urbanová, Václav Hudeček, Gabriela Beňačková, Ivan Ženatý, Lubomír Brabec, Josef Špaček, Pavel Šporcl, Václav Petr, Ivan Klánský, Eva Pilarová, Jitka Zelenková, Věra Gondolánová, Jan Smigmator, Tomáš Savka, Bára Basiková, Dasha a mnoho dalších.

Těleso řídili známí dirigenti Vladimír Válek, František Vajnar, Tomáš Koutník, Miloš Formáček, Jiří Štrunc, David Švec, Václav Blahunek, Stanislav Vavřínek, Martin Peschik a řada dalších.

Uměleckým šéfem tělesa je jeho zakladatel, kapelník a kontrabasista Petr Macek, nositel ceny města Mostu a medaile hejtmana Ústeckého kraje.

FESTIVALOVÝ ORCHESTR PETRA MACKAje soukromý orchestr, složený z předních profesionálních umělců ze severních Čech a Prahy, s cílem obohatit domácí hudební život a propagovat také české hudební umění v zahraničí. Tento orchestr založil v roce 1991 Petr Macek, který je zároveň celá léta kontrabasistou, šéfem a manažerem tohoto tělesa.

Pavel Šporcl s Petrem Mackem po koncertě v divadle v MostěOrchestr realizuje pravidelné koncerty v rámci cyklu „Mostecká hudební setkání“ a v zahraničí hostoval již v SRN, Rakousku, Itálii a Švýcarsku. Za poměrně krátkou dobu orchestr již doprovázel velký počet slavných umělců, jmenujme např. houslové virtuozy Josefa Suka, Václava Hudečka, Ivana Ženatého, Bohuslava Matouška, Jaroslava Svěceného, Pavla Ereta, Gabrielu Demeterovou, Pavla Šporcla a Martina Válka, violoncellisty Karla Fialu, Michala Kaňku, Jiřího Hoška, Zdeňka Prouzu a Jiřího Bártu. Pianisty Jana Simona, Petra Toperczera a Antonína Kubálka, trumpetisty Miroslava Kejmara a jeho syna Jana Kejmara, bratry Zdeňka a Jiřího Šedivých, Jaroslava Haliře, flétnistu Jiřího Válka, fagotistu Jiřího Seidla, hornisty Zdeňka Tylšara a Radka Baboráka, flétnistu Romana Zubera, sólistu Festivalového orchestru, pěvecké sólisty Evu Urbanovou, Gabrielu Beňačkovou, Miroslava Švejdu, Josefa Hajnu, Luďka Veleho, Jaroslava Horáčka, Roberta Šicha, Michala Klama, Alexandra Sedláčka, Lubomíra Havláka, Karla Petra, Františka Zahradníčka a Vladimíra Jelena. Sopranistky Lenku Škorničkovou, Ludmilu Vernerovou, Hedviku Tvrdou, Ivu Hošpesovou, Ivanu Koupilovou, Annu Janotovou–Klamovou, Helenu Janečkovou a celou řadu dalších sólistů. Řada z nich působí na pódiích Národního divadla, Státní opery Praha a dalších operních scén. Ze zahraničních sólistů doprovázel Festivalový orchestr například kanadské umělce – sopranistku Valerii Siren a kytaristu Norberta Krafta, italskou pianistku Máriu Gloriu Ferrari, houslistu Guida Rimondu, klavíristu Jorge Suareze z Mexika. Orchestr řídili přední dirigenti z domova i ze zahraničí, z českých dirigentů to byli například František Vajnar, Vladimír Válek, Tomáš Koutník, František Babický, Miloš Formáček, Jan Valta, David Švec, Jiří Štrunc, Martin Lábel, Václav Blahunek, Felix Slováček a Stanislav Vavřínek, ze zahraničních dirigentů například Manoutcher Sahbai a Robert Selitrénny ze Švýcarska, George Mais z Německa, Kerry Stratton z Kanady a Enrique Barrios z Mexika.

Dokumenty s festivalovém orchestru

Felix Slováček sen. s Festivalovým orchestrem Petra Macka na koncertě v Městském divadle v Mostěhouslový virtuoz Ivan Ženatý, dirigent Tomáš Koutník a festivalový orchestr Petra Macka

MP3 ke stažení a poslechu


Solista Lukáš Vondráček, dirigent Charles Munroe a Festivalový orchestr Petra Macka v MDMDramaturgie koncertů vychází z celkové filozofie cyklu Mostecká hudební setkání. Programy jsou tvořeny jednak na základě nápadů Petra Macka, dále na základě podnětů posluchačů a sponzorů a také přání jednotlivých pořadatelů. Z toho pak vychází konkrétní obsazení Festivalového orchestru na jednotlivé hudební projekty. Obsazení smyčcových nástrojů vychází z charakteru daného programu a dechová harmonie pak odpovídá partituře konkrétní skladby. Festivalový orchestr se profiluje do uměleckého světa především jako koncertantní těleso. To dokazují příklady programů, které uskutečnil v rámci cyklu MOSTECKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ a CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY.